Gimnazjum w Imielinie
Nawigacja
Start
Rekrutacja
Dziennik elektroniczny
Plan Lekcji
Kalendarz szkolny
Galeria
Galeria II (nowa)
Do pobrania
Szko?a
Koncepcja pracy szko?y
Wyniki egzaminu
Historia
Certyfikaty
Dokumenty
Wychowawcy
Osi?gni?cia
Rada Rodziców
Dzwonki
Biblioteka
Pedagog szkolny
Socrates Comenius
Kó?ka zainteresowa?
Szkolne Ko?o Caritas
Samorz?d Uczniowski
Prezentacje szkolne
Wybór zawodu
Przedmioty
j?zyk polski
matematyka
fizyka
chemia
biologia
informatyka
w-f
j?zyk angielski
j?zyk niemiecki
j?zyk hiszpa?ski
historia
geografia
plastyka
muzyka
Zajęcia artystyczne


Realizujemy projekty...

Prognoza pogody
biologia
KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej z biologii dla III etapu edukacyjnego oraz wiadomości i umiejętności poszerzające podane poniżej treści (wg podanej literatury).
Etap I (15 listopada 2013r.)
1. Pierwiastki i związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii.
2. Budowa i funkcjonowanie komórki.
3. Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej.
4. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów.
Etap II
Zakres treści I etapu oraz:
1. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
2. Stan zdrowia i choroby.
3. Genetyka.
Etap III
Zakres treści z I i II etapu oraz:
1. Ekologia.
2. Globalne i lokalne problemy środowiska.
3. Ewolucja życia.
Literatura
1. Podręczniki szkolne do biologii w gimnazjum (kl. I-III), dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN.
2. Mucha A., Repetytorium gimnazjalisty – biologia, Wydawnictwo GREG 2012.
3. Poziomek U., Sielatycka M., Biologia w gimnazjum. Doświadczenia, Wyd. WSiP 2010.
4. Tajemnice ciała. Atlas anatomiczny, Wyd. Nowa Era 2008.
5. Rostański K., Rostański K. M., Drzewa i krzewy, Wyd. Kubajak 2003.
6. Sutton D., Drzewa Polski i Europy, Wyd. Larousse 2003.
Uwaga:
Zadania zestawów konkursowych mogą też, w myśl zasady kumulatywności przyjętej w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r., odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych (II etap edukacyjny).
Nasza Szko?a
ISO
Szko?y odkrywcy talentów
Sl?ska szko?a jako?ci
Szko?a PROJEKTORA
Oferta LO w Bieruniu
Oferta PZS w Bieruniu
Oferta PZS w L?dzinach
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Gimnazjum oczami uczniów
Socrates Comenius
Uczniowie Gimnazjum
(uczestnicy programu Socrates Comenius)

Co zobaczyli Nasi uczniowie?
Krótki reporta?!
Koncert chóru
Nasza Szko?a
Modyfied by cpt_paul & michał 2010