Gimnazjum w Imielinie
Nawigacja
Start
Rekrutacja
Dziennik elektroniczny
Plan Lekcji
Kalendarz szkolny
Galeria
Galeria II (nowa)
Do pobrania
Szko?a
Koncepcja pracy szko?y
Wyniki egzaminu
Historia
Certyfikaty
Dokumenty
Wychowawcy
Osi?gni?cia
Rada Rodziców
Dzwonki
Biblioteka
Pedagog i psycholog szkolny
Socrates Comenius
Kó?ka zainteresowa?
Szkolne Ko?o Caritas
Samorz?d Uczniowski
Prezentacje szkolne
Wybór zawodu
Przedmioty
j?zyk polski
matematyka
fizyka
chemia
biologia
informatyka
w-f
j?zyk angielski
j?zyk niemiecki
j?zyk hiszpa?ski
historia
geografia
plastyka
muzyka


Realizujemy projekty...

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 120
Nieaktywowany Użytkownik: 902
Najnowszy Użytkownik: pmuller
Prognoza pogody
biologia
Wykaz konkursów XXI „Tygodnia Ziemi"

Konkurs na plakat XXI „Tygodnia Ziemi"
Konkurs poetycki pod has?em „TAKIE KLIMATY..."
Konkurs fotograficzny: „Zaskakuj?ce..."
XVII konkurs internetowy pod tytu?em „W TROSCE O KLIMAT. INICJATYWY LOKALNE I DECYZJE INDYWIDUALNE"
Konkurs plastyczny na PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO
TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii

Zakres wiedzy i umiej?tno?ci oraz wykaz literatury

Wiadomo?ci i umiej?tno?ci zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegó?owych w podstawie programowej z biologii dla III etapu edukacyjnego oraz wiadomo?ci i umiej?tno?ci poszerzaj?ce podane poni?ej tre?ci (wg podanej literatury).
Etap I (15 listopada 2013r.)
1. Pierwiastki i zwi?zki chemiczne buduj?ce organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii.
2. Budowa i funkcjonowanie komórki.
3. Budowa i funkcjonowanie organizmu ro?linnego na przyk?adzie ro?liny okrytozal??kowej.
4. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegl?d ró?norodno?ci organizmów.
Etap II
Zakres tre?ci I etapu oraz:
1. Budowa i funkcjonowanie organizmu cz?owieka.
2. Stan zdrowia i choroby.
3. Genetyka.
Etap III
Zakres tre?ci z I i II etapu oraz:
1. Ekologia.
2. Globalne i lokalne problemy ?rodowiska.
3. Ewolucja ?ycia.
Literatura
1. Podr?czniki szkolne do biologii w gimnazjum (kl. I-III), dopuszczone do u?ytku szkolnego przez MEN.
2. Mucha A., Repetytorium gimnazjalisty – biologia, Wydawnictwo GREG 2012.
3. Poziomek U., Sielatycka M., Biologia w gimnazjum. Do?wiadczenia, Wyd. WSiP 2010.
4. Tajemnice cia?a. Atlas anatomiczny, Wyd. Nowa Era 2008.
5. Rosta?ski K., Rosta?ski K. M., Drzewa i krzewy, Wyd. Kubajak 2003.
6. Sutton D., Drzewa Polski i Europy, Wyd. Larousse 2003.
Uwaga:
Zadania zestawów konkursowych mog? te?, w my?l zasady kumulatywno?ci przyj?tej w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta?cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó? z rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r., odnosi? si? do wymaga? przypisanych do etapów wcze?niejszych (II etap edukacyjny).
Nasza Szko?a
ISO
Szko?y odkrywcy talentów
?l?ska Szko?a Jako?ci
Szko?a PROJEKTORA
Oferta LO w Bieruniu
Oferta PZS w Bieruniu
Oferta PZS w L?dzinach
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Gimnazjum oczami uczniów
Socrates Comenius
Uczniowie Gimnazjum
(uczestnicy programu Socrates Comenius)

Co zobaczyli Nasi uczniowie?
Krótki reporta?!
Koncert chóru
Nasza Szko?a
Modyfied by cpt_paul & micha? 2010