Gimnazjum w Imielinie
Nawigacja
Start
Rekrutacja
Dziennik elektroniczny
Plan Lekcji
Kalendarz szkolny
Galeria
Galeria II (nowa)
Do pobrania
Szko?a
Koncepcja pracy szko?y
Wyniki egzaminu
Historia
Certyfikaty
Dokumenty
Wychowawcy
Osi?gni?cia
Rada Rodziców
Dzwonki
Biblioteka
Pedagog szkolny
Socrates Comenius
Kó?ka zainteresowa?
Szkolne Ko?o Caritas
Samorz?d Uczniowski
Prezentacje szkolne
Wybór zawodu
Przedmioty
j?zyk polski
matematyka
fizyka
chemia
biologia
informatyka
w-f
j?zyk angielski
j?zyk niemiecki
j?zyk hiszpa?ski
historia
geografia
plastyka
muzyka


Realizujemy projekty...

Prognoza pogody
WIRTUALNY SPACER PO GIMNAZJUM
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego gimnazjum...wirtualnie. Klikając poniższe zdjęcie przeniesiony zostaniesz we wnętrza szkoły a gdzie wejdziesz zależy od ciebie :)
(Tempo ładowania spaceru zależy m.in. od szybkości łącza internetowego. Bądź cierpliwy.)


tbrysz dnia październik 15 2014 21:30:57 · Drukuj
OBIADY - PAŹDZIERNIK
Koszt obiadów w październiku wynosi 84,00 zł.

mhabryka dnia październik 01 2015 22:06:32 · Drukuj
SZCZĘŚLIWY NUMEREK
Podajemy informację, dla wszystkich tych, którzy liczą na ostatnią deskę ratunku, czyli na "szczęśliwy numerek". Oprócz codziennej aktualizacji numerka na FB gimnazjum, można go sprawdzić na gazetce Dokumenty szkoły, która wisi na korytarzu, na parterze.

mhabryka dnia wrzesień 28 2015 22:44:32 · Drukuj
DZIEŃ BEZ MUNDURKA
Dnia 26.09 nie obowiązuje mundurek szkolny.

pmuller dnia wrzesień 25 2015 16:17:39 · Drukuj
MAMY WYBRANY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Pragniemy Wam przedstawić, drodzy uczniowie, Waszych kolegów, którzy będą Was w bieżącym roku szkolnym reprezentować i spełniać Wasze zachcianki:-)

Przewodniczący - Dawid Zych
Z-ca przewodniczącego - Bartłomiej Kozdra
Sekretarz - Paweł Müller


mhabryka dnia wrzesień 25 2015 12:11:29 · Drukuj
ODWIEDZINY ZAGRANICZNYCH GOŚCI
W dniach 14-18.09.2015r. naszą szkołę odwiedziły dwie studentki. Gabriela z Włoch oraz Narcisa z Rumunii prowadziły w ramach lekcji języka angielskiego warsztaty dotyczące ciekawych miejsc, języka oraz tradycji w ich krajach. Razem z naszymi uczniami studentki odwiedziły Muzeum Śląskie poznając historię Śląska.
GALERIA

mhabryka dnia wrzesień 24 2015 19:45:38 · Drukuj
WYGRANA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
Nasza uczennica, Weronika Szwerthalter z klasy I B, została nagrodzona w konkursie fotograficznym "Wakacje w obiektywie 2015". Konkurs organizował MOK w Lędzinach. Gratulujemy serdecznie:-)


mhabryka dnia wrzesień 24 2015 19:41:05 · Drukuj
PROGRAM PROFILAKTYKI PRZECIWKO DOPALACZOM

Program Profilaktyki Uniwersalnej pt. „Smak ?ycia czyli debata o dopalaczach”
W trosce o zdrowie i bezpiecze?stwo m?odzie?y proponujemy kompleksowe dzia?anie profilaktyczne poprzez uczestnictwo w programie: „Smak ?ycia czyli debata o dopalaczach”, autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka. Program skierowany jest do uczniów szkó? gimnazjalnych wszystkich klas oraz ich rodziców i opiekunów. Zosta? przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdzia?ania Narkomanii. 
 Celem programu jest:
• profilaktyka uzale?nie? i przeciwdzia?anie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych ?rodków zast?pczych w ?rodowisku dzieci i m?odzie?y;
• dostarczenie m?odym ludziom w wieku 13-15 lat podstawowych informacji o kontek?cie u?ywania tzw. dopalaczy i o samych „dopalaczach” w celu zwi?kszenia ostro?no?ci uczestników i zmniejszania ich warto?ci na kontakty z tymi produktami;
• zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikaj?ce z korzystania z dopalaczy. 


mhabryka dnia wrzesień 21 2015 14:09:52 · Drukuj
W SOBOT? IDZIEMY DO SZKO?Y
Informujemy, ?e w dniu 26.09.2015 (sobota) odpracowujemy dzie? 02.05.2016. Obowi?zuje plan lekcji z poniedzia?ku.

mhabryka dnia wrzesień 21 2015 12:08:20 · Drukuj
XV ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI
Zach?camy do udzia?u w konkursie literackim, organizowanym przez Archidiecezj? Katowick?. REGULAMIN - strona 1 , REGULAMIN - strona 2 .

mhabryka dnia wrzesień 19 2015 13:45:52 · Drukuj
KONKURS PLASTYCZNY "DOPALACZE KRADN? ?YCIE"
I. Cel konkursu:
- kszta?towanie w?ród m?odzie?y ?wiadomo?ci na temat niebezpiecze?stw i zagro?e? zwi?zanych z za?ywaniem, nadu?ywaniem i uzale?nieniem od narkotyków i tzw. dopalaczy,
- zaktywizowanie m?odzie?y do samodzielnego poszukiwania informacji, utrwalania wiedzy i promocji zdrowego trybu ?ycia, wolnego od u?ywek, w tym przede wszystkim od narkotyków i tzw. dopalaczy. II. Regulamin konkursu.
1. Konkurs jest skierowany do uczniów Gimnazjum w Imielinie.
2. Konkurs ma charakter indywidualny.
3. Prace plastyczne powinny by? wykonane w formie plakatu (format nie mniejszy ni? A3).
4. Technika prac dowolna.
5. Termin dostarczenia prac: 16 pa?dziernika 2015 r.
6. Osoby koordynuj?ce konkurs: pani Joanna Nowak, pedagog szkolny oraz pani Teresa Porwit, nauczyciel ?wietlicy.

mhabryka dnia wrzesień 15 2015 19:52:20 · Drukuj
Strona 1 z 72 1 2 3 4 > >>
Nasza Szko?a
ISO
Szko?y odkrywcy talentów
Sl?ska szko?a jako?ci
Szko?a PROJEKTORA
Oferta LO w Bieruniu
Oferta PZS w Bieruniu
Oferta PZS w L?dzinach
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Gimnazjum oczami uczniów
Socrates Comenius
Uczniowie Gimnazjum
(uczestnicy programu Socrates Comenius)

Co zobaczyli Nasi uczniowie?
Krótki reporta?!
Koncert chóru
Nasza Szko?a
Modyfied by cpt_paul & michał 2010